มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คว้าแชมป์สมัยที่ 3...

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ศิริวิริยะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

อาจารย์ ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา...

ประกาศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม

16

12 2017

- งานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

08

12 2017

- จ๊อบแฟร์ ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

02

12 2017

- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติงาน ให้แก่ นักศึกษาบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ